Gạo ơi là Gạo

Gao: Mommy ơi! Câu chuyện cậu bé người gỗ Piochino chỉ là chuyện cổ tích.

Me: sạo lại cổ tích Gạo

Gạo: Đúng mà, vì tối qua Gạo thử nói láo để xem mũi Gạo có bị dài ra không. Nhưng đâu có, cả đêm Gạo sờ tay hoài mà mũi thấy có dài đâu. Sáng nay Gạo soi gương rồi mới ra kể mommy nghe đó.

Me: 🙂 🙂 🙂 Gạo nói láo cái chi rứa

Gao: Gạo không uống nước mà nói dối mommy là Gạo uống nước trước khi đi ngủ rồi á.

Vậy đó cái bạn nớ biết lấy cả thân mình để kiểm chứng cổ tích hay hiện thực…